Privacy policy

Adatkezelés – Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat hatálya

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a http://www.gayboys.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A nyilatkozatnak nincs időbeli hatálya. A nyilatkozat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a http://www.gayboys.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó.

Az adatkezelő: Weboldal Üzemeltetője: Erotikus Chat, Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-17696/2015
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja.

Az adatkezelés célja a http://www.gayboys.hu oldalon történő közösségépítés, ismerősök gyűjtése,
valamint a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

– A regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
– Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
– Az adatlapon megadott adatok a közösségépítést, ismerősök gyűjtését, és a velük való kapcsolattartást szolgálják.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. Regisztráció.

A Regisztrációs és használati szabályzatban meghatározottak szerint a szolgáltatás igénybe vételének feltétele. Ennek során a felhasználó az alábbi adatokat adja meg: Felhasználói név: a későbbiekben ezáltal lehetséges a felhasználó azonosítása. E-mail cím és jelszó: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis nem fog megjelenni sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, valamint a rendszer használata során keletkező értesítések fognak erre az e-mail címre érkezni. A jelszó a felhasználó azonosítására szolgál.

Nem, születési idő: A felhasználó nemének és születési idejének megadása kötelező. Egyéb személyes adatok: A felhasználó adatlapján megadható és esetleg megjelenő egyéb adatok (pl. magasság, testsúly, hajszín, stb) csak a felhasználók közti kapcsolattartást, közösségépítést segítik, megadásuk nem kötelező (bővebben ezekről az 5. pontban).

5. Felhasználói adatlap, profil létrehozása és módosítása.

A felhasználók a belépést követően, önkéntes jelleggel, kitölthetik adatlapjukat, illetve létrehozhatják saját profiljukat. A megadott adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, vagy törölheti.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlapok tartalmát megváltoztassa, egyes adatokat töröljön, vagy újabb adatokat hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

6. Technikai adatok kezelése.

Az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz.

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

8. Az adatok adatkezelő általi felhasználása.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából, vagy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott esetekben használja fel.

A Regisztrációs és használati szabályzatban foglalt esetekben az adatkezelő, mint szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít. Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön, mely nem hirdetés, hanem a szolgáltatással kapcsolatos eseményeket, híreket tartalmazza.

A felhasználónak lehetősége van a hírlevélről leiratkozni, erről tájékozódhat a hírlevélben található leiratkozás linken keresztül, vagy leiratkozhat az oldalon belépve a Profil-Beállítások menüpontban kikapcsolva a hírlevelet, vagy teljességgel az email üzeneteket, vagy szintén a Profil-Beállítások menüpontban teljességgel leiratkozhat az oldalról, illetve a hírlevélről leiratkozhat az oldalon található Kapcsolat gombon keresztül üzenve a szolgáltatónak, vagy direkt email üzenetben kérve a leiratkozást az admin@gayboys.hu emailcímen is.

Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A felhasználónevet és a születési időt a felhasználó külön kérésre tudja módosítani.

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén.

Amennyiben az adatkezelő, mint szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a http://www.gayboys.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme.

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait az 5. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

11. Adatbiztonság.

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés időtartama.

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.

13. Jogérvényesítés.

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

– Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja, minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.
– Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz
– Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
– Bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

14. Sütik (cookie-k) kezelése.

Weboldalunkon sütiket használunk. A sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a legtöbbet tudjuk kihozni a weboldalunkból. Szinte minden weboldal használja őket. A sütik az Ön preferenciáit és egyéb olyan információkat tárolnak, amelyek segítenek hatékonyabbá tenni a weboldalunkat – de ne aggódjon, az oldalon keresztül semmi olyan információt nem gyűjtünk Önről, mely alapján személye beazonosítható lenne! A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállítások leírását itt találja: http://www.aboutcookies.org/

Kérjük, hogy a tájékoztatót a weboldal használata előtt szíveskedjen elolvasni. A weboldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíthetjük a felhasználó adatit, úgy, mint a látogatás időpontját, a felhasználó IP címét, a megtekintett oldal címét, az előzőleg látogatott oldal címét és a felhasználó böngészőjének típusát.

Ha Ön a weboldalon keresztül megadja személyes adatait, vagy szolgáltatást vesz igénybe, akkor azokat azzal összefüggésben, a szolgáltatás nyújtása, továbbá a szolgáltatások fejlesztése érdekében kezeljük és legfeljebb addig, amíg az a szolgáltatás nyújtása szempontjából szükséges, vagy azzal kapcsolatban igény keletkezhet. A különböző célú adatkezelések időtartama eltérő lehet; az adatkezelés időtartamát annak célja határozza meg.

Személyes adatai biztonsága érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket teszünk.

A http://www.gayboys.hu jogosult a jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók tájékoztatásával egyoldalúan módosítani. A http://www.gayboys.hu a felhasználókat a jelen adatvédelmi nyilatkozat útján, annak módosításával is tájékoztathatja a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bekövetkezett feltételek esetleges változásáról.

15. Külső partnerek hirdetései.

DoubleClick DART Cookie .:: A Google, mint harmadik fél értékesítő, cookiekat használ a http://www.gayboys.hu oldalon. .:: A DART cookie használata lehetővé teszi a googlenak, hogy reklámokat helyezzen el a felhasználó oldallátogatásai alapján. .:: A felhasználók letilthatják a DART cookie használatát a “Google ad and content network privacy policy” oldalon, a következő URL-en: – http://www.google.com/privacy_ads.html

Egyes hirdető partnereink – mint pl. a Google Adsense – cookiekat használhatnak oldalunkon.

Ezek a hirdetők vagy hirdetői hálózatok különböző technológiákat használnak, hogy hirdetéseiket eljuttassák az Ön böngészőjének. Ennek során automatikusan tudomást szereznek az Ön IP címéről. Egyéb technológiákat is használhatnak (mint pl. cookiek, JavaScript), hogy méréseket készítsenek a hirdetéseik hatékonyságáról, vagy személyre szabják ajánlataikat.

A http://www.gayboys.hu-nak nincs hozzáférése ezekhez a cookiekhoz, amelyeket harmadik fél hirdetők használnak.

Ha további információra van szüksége, vagy szeretné letiltani bizonyos tevékenységeiket, nézze meg ezen külső hirdetés szolgáltatók egyéni adatvédelmi elveit. A http://www.gayboys.hu oldal adatvédelmi elvei nem vonatkoznak ezekre a szolgáltatókra és weboldalakra és a http://www.gayboys.hu nem kontrollálhatja tevékenységüket. Amennyiben szeretné kikapcsolni a cookiekat azt megteheti böngészőbeállításaiban. További információt a cookiekról és kezelésükről a böngészője saját weboldalán találhat.

Weboldal üzemeltető
email: info@gayboys.hu
web: http://www.gayboys.hu

Regisztrációs és használati szabályzat »

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
Ne regisztrálj Freemail.hu és Citromail.hu mail címmel! Ezek a mail küldők nem biztonságosak. A Freemail és Citromailos regisztrációkat nem fogadjuk el, és töröljük! Javasoljuk a Gmail.com, Gmail.hu vagy Hotmail.com, Hotmail.hu email címek használatát.
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up